Välkommen!

Ackordhäststiftelsen köper in svenskfödda hästar av raserna
ardenner, nordsvensk brukshäst och svenskt varmblod.
Hästarna hyrs sedan ut på årsbasis.
Vill du komma i kontakt med Ackordhäststiftelsen? Klicka här!