Du kan bli fodervärd!
Ackordhäststiftelsen tar gärna emot nya intresserade fodervärdar.
Förutsättningarna är lite olika om du är intresserad av att hyra ett
kallblod (ardenner eller nordsvensk) eller ett varmblod.

Bland de krav Ackordhäststiftelsen ställer på blivande fodervärdar är
att inga betalningsanmärkningar finns och att fodervärden har
förutsättningar att väl vårda hästen. Hästen skall användas på ett
sådant sätt att brukbarheten inte försämras under hyrestiden.

Intresserad?
Är du intresserad av att hyra ett kallblod kontaktar du Lars-Gösta Nauclér
Är du intresserad av att hyra ett varmblod kontaktar du Gun Nauclér
För kontaktuppgifter, Klicka här!

Gemensamma hyresvillkor är t ex
Hyrestiden är minst 1 år, med förlängning på 1 år i taget
Ev uppsägning skall ske tre månader innan kontraktstiden utgång
Ackordavgiften betalas årsvis i förskott
Avgiften varierar beroende på hästens inköpsvärde
Tillstånd för avel och tävling kan lämnas
När hästen blivit 22 år kan den skänkas till fodervärden

Särskilt för Kallblod gäller
Vill du hyra en körd häst skall du ha erfarenhet av körning
Hästen hyrs ut oförsäkrad, Du kan teckna en rabatterad
veterinärvårdsförsäkring genom Agria.

Särskilt för varmblod gäller
Hästarna placeras i första hand hos olika utbildningsanläggningar,
endast hästar som av olika anledningar inte passar i sådan
verksamhet placeras hos privatpersoner
Alla varmblod hyrs ut med en veterinärvårdsförsäkring hos Agria.