Telefon

0723 68 67 48

Email

gunaucler@gmail.com

Stipendier


Stipendier - Ackordhäststiftelens Pris


Årligen delar Stiftelsen ut flera stipendier. Det är bl.a. till avgångsklasserna på hippologutbildningen på Strömsholm och till kursen i brukskörning på Wången. Stipendiaterna utses av lärarkollegiet och varje stipendium är på 10 000 kronor.


Rasföreningarna för nordsvenska hästen, ardennerhästen och SWB utser också årligen en stipendiat till någon som på ett förtjänstfullt sätt gynnat deras ras.  Även dessa stipendier är på 10 000 kronor.Utvecklingsbidrag


Ackordhäststiftelsen kan också ekonomiskt bidra till olika utvecklingsprojekt som stödjer avel och uppfödning. Detta är en verksamhet som kommer att öka framöver.


Exempel på organisationer som fått stöd är SWB Ung och Hästmuseum Strömsholm.


Bidragen lämnas med fördel i samarbete med rasföreningarna och stiftelsens grundare. Privata företag stöds normalt inte.