Hästar

Hästarna har avvecklats


Utöver de hästar som togs över från försvarsmakten 1976 har det under årens lopp köpts in knappt 2 000 hästar som placerats ut hos fodervärdar. Det har varit ungefär lika många kallblod som varmblod. 


Många varmblod har varit omtyckta ridskolehästar. Flera har också varit framgångsrika tävlingshästar i dressyr, hoppning och körning. Andra som inte passat in i den verksamheten har placerats hos privatpersoner.


De flesta ardenner och nordsvenska brukshästarna har varit draghjälp i lantbruket eller placerade hos turridningsföretag, ridskolor eller hos privatpersoner.


När hästarna är 22 år skänks de till sina fodervärdar.


Idag har Stiftelsen avvecklat sitt hästinnehav och i de flesta fall har fodervärdarna lösa sina foderhästar. 


Stiftelsen kan tyvärr inte längre hjälpa dig som letar häst.


Stiftelsen fortsätter att på andra sätt stödja avel och uppfödning av de tre hästraserna.  Se under fliken stipendier.