Stipendier


Stipendier - Ackordhäststiftelens Pris


Årligen delar Stiftelsen ut flera stipendier. Det är bl.a. till avgångsklasserna på hippologutbildningen på Strömsholm och till kursen i brukskörning på Wången. Stipendiaterna utses av lärarkollegiet och varje stipendium är på 10 000 kronor.


Rasföreningarna för nordsvenska hästen, ardennerhästen och SWB utser också årligen en stipendiat till någon som på ett förtjänstfullt sätt gynnat deras ras.  Även dessa stipendier är på 10 000 kronor.


Se nedan vilka som var tidigare års stipendiater.Utvecklingsbidrag


Ackordhäststiftelsen kan också ekonomiskt bidra till olika utvecklingsprojekt som stödjer avel och uppfödning. Detta är en verksamhet som kommer att öka framöver.


Bidragen lämnas med fördel i samarbete med rasföreningarna och stiftelsens grundare. Privata företag stöds normalt inte.


Exempel på organisationer som fått stöd är SWB Ung och Hästmuseum Strömsholm.


Från 2021 utdelas en körpremie på 3 000 kr till tvåårs sto av raserna ardenner och nordsvensk om de visas körda i samband med premiering.


----------------------------------------------------------

2021 års stipendiater var:

Lovisa Rådberg - Hippolog från ridlärarinriktningen

Agnes Dahlgren - Hippolog från hästutbildning

Anna-Carin Lasrrson - Kustutbildningen brukskörning

Olivia Dahlroth - SWB

Sofia Martinsson - Föreningen Nordsvenska Hästen

Stall Lidsjö, Tolg - Ardennerföreningen


----------------------------------------------------------

2020 års stipendiater var:

Fanny Svensson - Hippolog från ridlärarutbildningen

Moa Häggmar - Hipplog från hästutbildningen

Camilla Rolandsson - Kuskutbildningen i brukskörning

Ryasjö Hästgård -  Föreningen Nordsvenska Hästen